मराठी सुविचार | Marathi Suvichar | सुंदर विचार | Sundar Vichar Quotes

Motivational Quotes Marathi Suvichar thought success

MarathiStyle.com daily update, good thoughts in marathi, changle vichar marathi,  marathi quotes, सुंदर विचार, marathi suvichar images, Marathi thoughts, मराठी सुविचार शिक्षण, marathi motivation, marathi motivational thoughts, Inspirational Quotes In Marathi.

Marathi Suvichar

मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा; ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन कधी येईल
सांगता येत नाही.

आपल्याला मदत करणाऱ्या माणसांशी नेहमी कृतज्ञ रहा.

परीक्षा म्हणजे स्वत:च्या आत डोकावून पाहण्याची संधी !

खिडकी म्हणजे आकाश नसतं.

जगण्यात मौज आहेच पण त्याहून अधिक मौज फ़ुलण्यात आहे

वाचन, मनन आणि लेखन म्हणजे अध्ययन.

भाकरी आपल्याला जगवते आणि गुलाबाचं फ़ूल कशासाठी जगायचं हे शिकवते.

 सुविचार मराठी सुविचार
सुविचार मराठी सुविचार

सुंदर विचार

कविता म्हणजे भावनांचं चित्र!

संभ्रमाच्या वेळी नेहमी आपल्या कर्तव्याला प्राधान्य द्या.

तुम्ही जेवढं इतरांना द्याल तेवढंच, किंबहुना त्याच्या कित्येक
पटीने देव तुम्हाला देईल.

ज्याच्यामधे मानवता आहे तोच खरा मानव !

स्वत:च्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याचा वापर कधी करु नका; आणि स्वत:चा
वापर कुणाला करु देऊ नका.

अनुभवासारखा दुसरा गुरू नाही.

तुलना करावी पण अवहेलना करू नये.

हे पण वाचा 👇🏻

आई-बाबा सुविचार

समाधानी राहण्यातच आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं सुख आहे.

आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी क्रोधाचे गुलाम बनू नका.

मनात आणलं तर या जगात अश्यक्य असं काहीच नाही.

चेहरा हा आपल्या व्यक्तीमत्त्वाचा आरसा असतो.

व्यर्थ गोंष्टींची कारणे शोधू नका; आहे तो परिणाम स्वीकारा.

आवडतं तेच करू नका; जे करावं लागतं त्यात आवड निर्माण करा.

तुम्ही किती जगलात ह्यापेक्षा कसं जगलात याला जास्त महत्त्व आहे.

मराठी सुविचार शिक्षण
मराठी सुविचार शिक्षण

मराठी सुविचार

अश्रु येणं हे माणसाला ह्रदय असल्याचं द्योतक आहे.

विचारवंत होण्यापेक्षा आचारवंत व्हा.

मरण हे अपरिहार्य आहे त्याला भिऊ नका.

आयुष्यात प्रेम कारा ; पण प्रेमाचं प्रदर्शन करू नका.

आयुष्यात कुठलीच नाती ठरवून जोडता येत नाही.

प्रायश्चित्तासारखी दूसरी शिक्षा नाही.

तुम्ही जिथे जाल तिथे तुमची गरज निर्माण करा.

सगळेच निर्णय मनाने घेऊ नका; काही निर्णय बुध्दीलाही घेऊ द्या.

काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर सुर्य उगवतोचं.

लखलखते तारे पाहण्यासाठी आपल्याला अंधारातच राहवं लागतं.

चांगली कविता माणसाला संवेदनाक्षम बनवते.

तुमची उक्ती आणि कृती यात भेद ठेवू नका.

भुतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद देतो; भविष्यकाळ आपल्याला स्वप्नांचा आनंद
देतो पण आयुष्याचा आनंद फ़क्त वर्तमानकाळच देतो.

चांगला माणूस घडवणे हेच शिक्षणाचे खरे ध्येय आहे.

आयुष्यात सर्वात जास्त विश्वास परमेश्वरावर ठेवा.

मराठी सुविचार शिक्षण

उलटा केलेला पिरॅमिड कधीच उभा राहू शकत नाही

पोहरा झुकल्याशिवाय विहिरीतलं पाणी पोहऱ्यात जात नाही.

अत्तर सुगंधी व्हायला फ़ुले सुगंधी असावी लागतात.

मित्राच्या मृत्यूपेक्षा मैत्रीचा मृत्यू अधिक दुःखदायक असतो.

रागाला जिकंण्याचा एकमेव उपाय – मौन !

अती अशा हे दुःखाचं मूळ कारण आहे.

अंथरूण बघून पाय पसरा.

सुंदर विचार | Sundar Vichar | Quotes
सुंदर विचार | Sundar Vichar | Quotes

marathi suvichar sms

कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत; ते मिळवावे लागतात.

तुम्हाला ज्या विषयाची माहिती आहे त्याविषयी कमी बोला, आणि ज्या विषयाची
माहिती नाही त्या विषयी मौन पाळा.

अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा.

संकटं तुमच्यातली शक्ती, जिद्द पाहण्यासाठीच येत आसताच.

सन्मित्र शिंपल्यातल्या मोत्यासारखे असतात.

सौंदर्य हे वस्तूत नसते; पाहणाऱ्याच्या दृष्टीत असते.

शरीरमाध्यम खलु सर्वसाधनम ॥

सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत; काही सोडून दिले की आपोआप सुटतात.

विद्या विनयेन शोभते ॥

शीलाशिवाय विद्या फ़ुकाची आहे.

जगाशी प्रामाणिक राहण्यापेक्षा आधी स्वतःशी प्रामाणिक रहा.

एकदा तुटलेलं पान झाडाला परत कधीच जोडता येत नाही.

कामात आनंद निर्माण केला की त्याचं ओझं वाटत नाही.

आयुष्यात खरं प्रेम, खरी माया फ़ार दूर्मिळ असते.

ज्या चांगल्या बाबी आपण निर्माण केल्या नाहीत त्या नष्ट करण्याचा आधिकार
आपल्याला नाही.

कुणीही चोरू शकत नाही अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा.

देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे घेता घेता एक दिवस, देणाऱ्याचे
हात घ्यावे !

आयुष्यात सगळ्याच गोष्टी आपल्याला जमतील असं नाही.

मूर्खांना विवेक सागंणे हाही मूर्खपणाच !

सुंदर विचार | Sundar Vichar | Quotes
सुंदर विचार | Sundar Vichar | Quotes

sundar marathi suvichar

ज्या गोष्टींशी आपला काहीही संबंध नाही त्यात नाक खुपसले की तोटाच होतो.

जे झालं त्याचा विचार करू नका; जे होणार आहे त्याचा विचार करा.

आपल्याला जे आवडतात त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा ज्यानां आपण आवडतो
त्यांच्यावर प्रेम करा.

रामप्रहरी जागा होतो त्यालाच प्रहरातला राम भेटतो.

लक्षात ठेवा-आयुष्यात कुठलीच गोष्ट कायमची आपली नसते.

लक्षात ठेवा-आयुष्यात कुठलीच गोष्ट कायमची आपली नसते.

कधी कधी आपण ज्यांच्यावर खूप प्रेम करतो तीच माणसं आपल्यापासून फार दूर
जातात.

जे आपले नाही त्याच्यावर कधीच हक्क सांगू नका.

पुढचा आपल्याशी चांगला वागेल या अपेक्षेने त्याच्याशी चांगलं वागू नका.

आयुष्यात भेटणारी सगळीच माणसे सारखी नसतात.

गुणांचं कौतुक उशीरा होतं; पण होतं !

कुठल्याही कामाला अंतःकरणाचा उमाळा लागतो.

स्वतःचा अवगुण शोधणं हीच गुणांची पूर्तता !

ज्यादिवशी आपली थोडीही प्रगती झाली नाही तो दिवस फुकट गेला अस समजा.

marathi suvichar quotes

जो स्वतःवर प्रेम करू शकत नाही तो जगावर काय प्रेम करणार !

सृजनातला आनंद कल्पनेच्या पलीकडचा असतो.

श्रध्दा असली की सृष्टीतल्या प्रत्येक गोष्टीत देव दिसतो.

आनंदी मन, सुदृढ शरीर आणि अध्यात्मिक श्रध्दा ह्या तिनही गोष्टी लाभणं
म्हणजे अमृत मिळणं.

एकांतात मिळणाऱ्या क्षणांचं आपण काय करतो यावर आयुष्याकडे पाहाण्याचा आपला
दृष्टीकोन व्यक़्त होतो.

suvichar marathi images
suvichar marathi images

suvichar marathi images

प्रेमाला आणि द्वेषालाही प्रेमानेच जिंका.

आपण चुकतो तिथे सावरतो तोच खरा मित्र !

स्वतःची चूक स्वतःला कळली की बरेच अनर्थ टळतात.

स्वतःची चूक स्वतःला कळली की बरेच अनर्थ टळतात.

अश्रुंनीच ह्र्दये कळतात आणि जुळतात.

हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

आयुष्यात असं काहीतरी मिळवा जे तुमच्या पासून कुणीही चोरून घेऊ शकत नाही.

बदलण्याची संधी नेहमी असते पण बदलण्यासाठी तूम्ही वेळ काढला का ?

कलेशिवाय जीवन म्हणजे सुगंधाशिवाय फूल आणि प्राणाशिवाय शरीर !

टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण मिळत नाही.

नेहमी तत्पर रहा; बेसावध आयुष्य जगू नका.

यश न मिळणे याचा अर्थ अपयशी होणे असा नाही.

आयुष्यात खूपदा बुध्दी जिंकते; ह्रदय हरतं पण बुध्दी जिंकूनही हरलेली असते
आणि ह्रदय हरूनदेखील जिंकलेलं असतं.

खरं आणि खोटं यात केवळ चार बोटांचं अंतर आहे. आपण कानांनी ऎकतो ते खोटं
आणि डोळ्यांनी पाहतो ते खरं.

जगी सर्व सुखी असा कोन आहे; विचारी मना तुच शोधूनी पाहे.

प्रत्येक बाबतीत दुसऱ्याच अनुकरण करु नका; स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करा.

स्वातंत्र्य म्हणजे संयम; स्वैराचार नव्हे.

आयुष्यातला खरा आंनद भावनेच्या ओलाव्यात असतो.

माणसाने आपल्या आयुष्यात सुख-दुःख मानापमान, स्फूर्ती-निंदा, लाभ हानी,
प्रिय-अप्रिय ह्या गोष्टी समान समजाव्यात.

जीवनातील प्रत्येक क्षणी शिकणं म्हणजे शिक्षण.

तन्मयता नसेल तर; विद्वत्ता व्यर्थ आहे.

शिक्षण हे साधन आहे; साध्य नव्हे.

हसा, खेळा पण शिस्त पाळा.

marathi suvichar quote
marathi suvichar quote

marathi suvichar images

आयुष्यात काय गमावलंत ह्यापेक्षा काय कमावलंत ह्याचा विचार करा.

स्वतः जगा आणि दुसऱ्यालाही जगू द्या.

काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर उद्याची लख्ख पहाट असतेच.

काळजाची प्रत्येक जखम भरून येते कारण काळ दुःखावर मायेची फुंकर घालत असतो.

एक साधा विचारसुध्दा तुमचं आयुष्य उजळवू शकतो म्हणून नेहमी नवे विचार
मिळवत रहा.

हे देवा, मला खूप खूप आव्हानं दे व ती पेलण्यासाठी प्रचंड शक्ती दे !

उगवणारा प्रत्येक दिवस उमलणारा हवा.

या जन्मावर, या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे.

तुम्हाला मोठेपणी कोणं व्हायचंय ते आजच ठरवा….आत्ताच !

केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहीजे.

हे सुद्धा अवश्य वाचा 👇🏻

whatsapp marathi suvichar

दुसऱ्यांच्या गुणाचं कौतुक करायलाही मन मोठं लागतं.

माणूस म्हणजे गुण व दोष यांचे मिश्रण आहे.

प्रत्येक क्षण अपल्याला काही ना काही शिकवत असतो.

व्यायामामुळे बुध्दी आणि मन दोहोंचे सामर्थ्य प्रभावी होते.

काट्याविना गुलाबाचा कोमलपणा व्यर्थ असतो.

दुःख हे कधीच दागिन्यासारखं मिरवू नका; वाटू शकलात तर आपला आनंद वाटा.

good morning suvichar marathi images
good morning suvichar marathi images

navin marathi suvichar

शक्तीचा उपयोग नेहमी शहाणपणाने करा. क्रोधाच्या मार्गाने ती वाया घालवू
नका.

जग भित्र्याला घाबरवते आणि घाबरवणाऱ्याला घाबरते.

दुःख हे बैलालासुध्दा कोकिळेसारखं गायला लावतं.

शिकणाऱ्याला शिकवावं लागत नाही; तो स्वतःहून शिकतो.

जग हे कायद्याच्या भीतीने चालत नाही ते सद्विचाराने चालते.

परिस्थितिला शरण न जाता परिस्थितीवर मात करा.

ऎकावे जनाचे करावे मनाचे.

एका वेळी एकच काम आणि तेही एकाग्रतेने करा.

केवळ ज्ञान असून उपयोग नाही, ते कसं आणि केव्हा वापरायचं याचंही ज्ञान
हवं.

बाह्यशत्रूपेक्षा बऱ्याच वेळी अंतःशत्रूचीच अधीक भीती असते.

चिंता ही कुठल्याच दुःखावरचा उपाय होऊ शकत नाही.

तलवारीच्या जोरावर मिळवलेलं राज्य तलवार असेतोवरच टिकतं.

दुःखातील दुःखिताला सुख म्हणजे त्याच्या दुःखातला सहभाग होय.

स्वातंत्र्य हा आपला जन्मसिध्द हक्क आहे पण त्याचा स्वैराचार होऊ न देणं
हे आपलं आद्यकर्तव्य आहे.

स्वतःला पुर्ण ज्ञानी समजणाऱ्याचा विकास खुंटला.

त्रासाशिवाय विद्या मिळणे अशक्य आहे. नव्हे, त्रास कसा सहन करायचा हे
शिकणे हीच विद्या !

मराठी सुविचार marathi suvichar
मराठी सुविचार marathi suvichar

Suvichar in marathi

जगू शकलात तर चंदनासारखे जगा; स्वत: झीजा आणि इतरांना गंध द्या

दुबळी माणसे रडगाणी सांगण्यासाठीच जन्माला आलेली असतात.

पाप ही अशी गोष्ट आहे जी लपवली की वाढत जाते.

उद्याचा भविष्यकाळ वर्तमानाच्या त्यागातून निर्माण होत असतो.

जो चांगल्या वॄक्षाचा आधार घेतो त्याला चांगलीच सावली लाभते.

मरावे परी कीर्तीरूपे उरावे.

आयुष्य जगून समजते; केवळ ऎकून , वाचून , बघून समजत नाही.

मूर्ख माणसे आपापसात संभाषण करू लागली की शहाण्या माणसाने मौन धारण करणे
योग्य.

बचत म्हणजे काय आणि ती कशी करावी हे मधमाश्यांकडून शिकावं.

तारूण्य म्हणजे जीवनाचा रचनाकाळ आहे.

गरिबी असूनही दान करतो तो ख्ररा दानशूर.

स्वार्थरहीत आणि खरीखुरी सेवा हीच खरी प्रार्थना.

प्रार्थना म्हणजे ईश्वराच्या जवळ जाण्याची शक्ती.

आपले सौख्य हे आपल्या विचारांवर अवलंबून असते.

जे घाईघाईने वर चढू पाहतात ते कोसळतात.

सदगुणांना कधीच वार्धक्य येत नाही.

उषःकाल कितीही चांगला असला तरी सूर्याला तिथे फार काळ थांबता येत नसतं.

लज्जा हा सौंदर्याचा अलंकार आहे.

मोहाचा पहिला क्षण, ही पापाची पहिली पायरी असते.

Marathi suvichar thought

जीवन नेहमीच अपूर्ण असते आणि ते अपूर्व असण्यातच त्याची गोडी साठवलेली
असते.

सत्याला शपथांच्या टेकूची गरज नसते.

जगात सारी सोंगे करता येतात, पण पैशाच सोंग करता येत नाही.

संकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतं पण संकटाचा सामना करणं त्याच्या हातात
असतं.

जूनी खपली काढून बुजलेल्या जखमा ताज्या करण्यात शहाणपणा नसतो.

सौंदर्य, सुस्वभाव यांची बेरीज करा, मैत्रीतून मत्सर वजा करा, प्रेमाला
शुध्द अंतःकरणाने गुणा, परमनिंदेचा लघुत्तम काढा, सुविचारांचा वर्ग करा, दया,
क्षमा, शांती, परमार्थ यांचे समीकरण सोडवा… हेच आपल्या सुखी आयुष्याचे गणित
आहे.

whatsapp suvichar marathi
whatsapp suvichar marathi

Marathi thought

क्रांती तलवारीने घडत नाही; तत्वाने घडते.

जो गुरू असेल, तो शिष्य असेलच. जो शिष्य नसेल, तो गुरू नसेल.

जीवन हा एक पाण्याचा प्रवाह आहे, समुद्र गाठायचा असेल, तर खाचखळगे पार
करावेच लागतील.

जीवन ही एक जबाबदारी आहे. क्षणाक्षणाला दुसऱ्याला सांभाळत न्यावं लागतं.

वैभव त्यागात असते, संचयात नाही.

तुम्हाला सज्जन व्हावेसे वाटत असेल तर आधी तुम्ही वाईट आहात यावर विश्वास
ठेवा.

खोटी टीका करू नका, नाहीतर प्रतिटीका ऎकावी लागेल.

मनाविरूध्द गोष्ट, म्हणजे ह्रदयस्थ परमेश्वराविरूध्द.

पुस्तकांसारखा दुसरा मित्र नाही. आपले अंतरंग खुले करते. कधी चुकवत नाही
की फसवत नाही.

ह्रदयात अपार प्रेम असंल की सर्वत्र मित्र

टीका करणाऱ्या शत्रुंपेक्षा दिखाऊ स्तुती करणाऱ्या मित्रांपासून सावध
रहा.

suvichar falak in marathi
suvichar falak in marathi

Suvichar in Marathi

प्रसंगी थोडे नुकसान झाले तरी चालेल, पण शत्रू निर्माण करू नका.

मनाला आंनद देण्याचा कोणत्याही पदार्थाचा गुण म्हणजेच सौंदर्य.

भव्य विचार हा सुगंधासारखा असतो; तो पसरावावा लागत नाही; आपोआप पसरतो

वाईट गोष्टींशी असहकार दाखवणे हे मानवाचे आद्य कर्तव्य आहे.

त्याज्य वस्तू फूकट मिळाली तरी स्वीकारू नये.

शत्रूशीही प्रेमाने वागून त्याला जिंकता येते; पण त्यासाठी संयम असावा
लागतो.

कृतघ्नतेसारखे दुसरे पाप नाही.

बनू शकलात तर कृतज्ञ बना, कृतघ्न नको.

दुसऱ्याचे अनूभव जाणून घेणे हाही एक अनुभवच आसतो.

ओरडण्याने ओरडणे बंद होत नाही; स्वस्थ राहण्याने मात्र होते.

दुःख गरूडाच्या पावलाने येतं आणि मुगींच्या पावलांनी जातं.

जीवन जगण्याची कला हीच सर्व कलांमध्ये श्रेष्ठ कला आहे.

एकमेका साहय्य करू । अवघे धरू सुपंथ ॥

सुख हे दुःखाचे मोल देऊनच मिळते.

श्रीमंताचे बंगले चांगले असतात पण म्हणून कोणी आपल्या झोपड्या पाडत नाही.

राष्ट्र निर्माण करायचे असेल तर आधी राष्ट्रनिष्ठा निर्माण करायला हवी.

Fb Marathi Suvichar

संयम राखणे हा आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे.

असंभवनीय गोष्टी कधीच खऱ्या मानू नयेत.

उषःकालाकडे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे, तो म्हणजे रात्र.

ज्या गोष्टी कधीच बदलू शकत नाहीत त्यांच्याविषयी कधीही दुःखी होऊ नये.

जे दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात, त्यांना स्वातंत्र्यात राहण्याचा
हक्क नही.

पुस्तकाइतका प्रांजळ आणि निष्कपटी मित्र दुसरा मिळणार नाही.

मनाला आंनद, संस्कार देणारी प्रत्येक वस्तू व कृती कलापूर्ण आहे.

दोष लपवला की तो मोठा होतो आणि कबूल केला की नाहीसा होतो

Fb Marathi Suvichar
Fb Marathi Suvichar

fb suvichar marathi

आयुष्यात कुटुंब, कामाचं ठिकाण, नातेवाईक, समाज अशा अनेक ठिकाणी संकटं येतात.

संकटं टाळता येणं शक्य नाही, पण… पण, दु:ख टाळता येणं शक्य आहे. एखाद्या घटनेकडे पाहण्याची आपली दृष्टी बदलता येते आणि तीच ताकद विचारांमध्ये असते.

आपल्या भौतिक गरजा मर्यादीत ठेवून ध्येयपूर्तीसाठी धडपडणं अयोग्य नाही. पण असं
धडपडूनही अपेक्षित यश लाभलं नाही तर नियती देईल ते आनंदान स्विकारता यायला हवं

जीवनात, सुखाचे, दु:खाचे, यशाचे, अपयशाचे, आशेचे, निराशेचे असे अनेक प्रसंग
येतात. पण विचारांचा भक्कम पाया असणारी माणसं कुठल्याही प्रसंगी ठामपणे उभी
राहतात.

ज्या माणसांकडे विचारांचा भक्कम पाया नाही त्या माणसांच्या आयुष्याची इमारत
उभीच राहू शकत नाही. आणि यदाकदाचित समजा, ती उभी राहिलीच तरी ती भक्कम असेलच
असं आपण ठामपणे म्हणू शकत नाही.

सुविचार ही माणसाच्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी शक्ती आहे.

व्यक्तीने हे पाहिलं पाहिजे कि आपल्या समोर काय आहे, न कि आपल्यानुसार काय असले पाहिजे.

आनंदापेक्षाही मोठा असा एक आनंद आहे, तो त्यालाच मिळतो; जो स्वत:ला विसरून इतरांना आनंदित करतो.

अनेकवेळा लोकं हे कधीच समजून घेत नाही कि जीवनाचे मुख्य ध्येय आनंदी राहण्यातच आहे.

सुखी जीवनाची गुरुकिल्ली म्हणजे : पाप होईल इतके कमाउ नये ,आजारी पडू इतके खाऊ नये, कर्ज होईल इतके खर्चू नये, आणि भांडण होईल इतके बोलू नये.

यश कुणी दिल्याने मिळत नाही. ते कमवावे लागते. कार्यक्षेत्रात, मैदानात, रक्त वाहून, घाम गळून आणि वेळ पडल्यास अश्रू वाहुनही कमवावे लागते.

एखादी चांगली गोष्ट मुळीच न करण्यापेक्षा ती कमी प्रमाणात करणे किंवा सावाकाशीने करणे श्रेयस्कर.

आयुष्य हे असंच जगायचं असतं. आपल्याजवळ जे नाही, त्यावर रडत बस्ल्यापेक्षा जे आहे, त्याचा सुयोग्य वापर करा. जग अपोआप सुंदर बनतं.

fb suvichar in Marathi
fb suvichar in Marathi

fb suvichar in Marathi

जेंव्हा सगळंच संपून गेलंय असं आपल्याला वाटतं,तीच खरी वेळ असते नवीन काहीतरी सुरु होण्याची..!

आयुष्यातील काही गोष्टी कब्बडी च्या खेळाप्रमाणे असतात. तुम्ही यशाच्या रेषेला हात लावताच लोक तुमचे पाय पकडायला सुरुवात करतात.

हारणारे नेहमीच हारत नाहीत……जिंकणारे नेहमीच जिंकत नाहीत……हारणारेही कधीकधी असे उडतात, की पुन्हा जमिनीवर उतरत नाहीत.

“आदर” अशा लोकांचा करा जे तुमच्या साठी त्यांच्या महत्वाच्या कामातून वेळ काढतात. आणि “प्रेम” अशा लोकांवर करा ज्यांना तुमच्या शिवाय काहीही महत्वाचे वाटत नाही.

डोक शांत असेल तर निर्नय चुकत नाहीत अन भाषा गोड असेल तर मानस तुटत नाहीत.

रस्ता सुंदर आसेल तर नक्की विचारा तो कोठे जातो, पण ध्येय सुंदर असेल तर मात्र रस्ता कसा आहे हे बघू नका त्या रयस्त्यावर चालत रहा.

गरजेपेक्षा जास्त गोष्टींची हाव असणाऱ्यांना कधीच कोणत्याही गोष्टीचा आनंद मनमुरादपणे लुटता येत नाही.

आपल्याला वारंवार अपयश मिळत असेल तर याबाबत दुखः करीत बसू नका,कारण काळ अनंत आहे. वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊले टाका. सतत कर्तव्य करीत राहा,आज न उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल.

यश ही नशिबाने मिळणारी गोष्ट नव्हे. उच्चीत ध्येयाच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे होणारी वाटचाल म्हणेज यश. यश आणि सुख जोडीने येतात. आपल्याला जे हवयं ते मिळणं म्हणजे यश आणि जे मिळालं आहे त्यात गोड वाटणं म्हणजे सुख.

आपण महान गोष्टी करू शकत नाही तर, महान मार्गामध्ये लहान गोष्टी करा.

जिंकण्याच्या उत्साह हा हरण्याच्या भीतीपेक्षा नेहमी मोठा असला पाहिजे.

आपल्याला जर यथार्थपणे काहीतरी करायचे असेल तर, प्रतीक्षा करू नका, स्वत: ला अधी

र बनवा.

Best marathi suvichar

जेव्हा तुम्ही त्या पर्यावरणाचे कैदी बनण्यास नकार देतात, ज्यात तुम्ही सर्वप्रथम स्वतःला शोधून काढले आहे, तेव्हा तुम्ही यशाच्या दिशेने पहिले पाऊल घेतलेले असते.

नेतृत्व करणाऱ्याचे काम अधिक नेते घडवण्याचे आहे, न कि अधिक अनुयायी निर्मित करण्याचे.

तुम्ही त्या संधी मध्ये काय बघताय हे महत्वाचे नाही तर, तुम्हाला त्यात काय दिसतंय हे अधिक महत्वाचे आहे.

मला असे वाटते कि मी जेवढे अधिक परिश्रम करेल, मी तेवढाच नशीबवान होईल.

“विचार” हे आपले सर्वात महत्वाचे भांडवल असले पाहिजे, मग जीवनात आपण किती चढ – उताराला सामोरे जातोय याचाशी काही संबंध नसतो.

आपण काहीही करू शकतो पण, सर्वकाही नाही करू शकत.

Best marathi suvichar
Best marathi suvichar

Best suvichar marathi

ज्ञान म्हणजे तुम्ही काय करू शकता याचे भान असणे आणि शहाणपण म्हणजे कधी काय करू नये याचे भान असणे.

जीवनाचा खरा अर्थ स्वतःला शोधण्यात नाही तर स्वतःला घडवण्यात आहे.

दररोज एक अशी गोष्ट करा ज्याची तुम्हाला भीती वाटते.

आजपर्यंत कोणत्याच आळशी कलाकाराने एखादा उत्कृष्ट नमुना तयार केलेला नहीये.

मी हे मानते कि, फक्त एकच धैर्य सर्वात श्रेष्ठ आहे, ते म्हणजे आपल्या स्वप्नांचे अनुसरण करण्याचे धैर्य.

आपण चुकीच्या गोष्टी मागे धावायचे सोडतो तेव्हा, आपण योग्य गोष्टींना आपल्याला पकडाची संधी देतो.

वेडेपणा आणि अलौकिक बुद्धिमत्ता या मधले अंतर फक्त यशाने मोजले जाते.

जीवनाचा अर्थ आपली भेट शोधण्यात आहे आणि जीवनाचा उद्देश ती भेट त्याग करण्यात आहे.

अनेक वेळा चांगले क्षण/ आशीर्वाद हे कठोर प्रसंगांच्या वेशभूषेत येतात.

तुम्हाला तुमचा आवाज वाढवण्याची गरज नाहीये, फक्त युक्तिवाद सुधारण्याची गरज आहे.

मी अपयशी नाही आहे, मी फक्त असे मार्ग शोधून काढलेत जे उपयुक्त नाही आहेत.

यश एक व्यक्ती बनण्याचा प्रयत्न करू नका, पण त्या ऐवजी एक अमूल्य व्यक्ती होण्यासाठी प्रयत्न करा.

“संधी” अपोआप नाही घडत, त्या घडवाव्या लागतात.

Best marathi suvichar
Best marathi suvichar

Best Suvichar in marathi

आपण एक यशस्वी व्यक्ती पाहतो तेव्हा फक्त त्याचे सामाजिक गौरवत्व बघतो, पण त्याचे त्याग नाही बघत.

यशस्वी उद्योजक हे नेहमी सकारात्मक उर्जा घेत माही तर देत असतात.

प्रतीक्षा करणाऱ्या लोकांकडे नेहमीच चांगल्या गोष्टी येतात, पण जे लोकं प्रयत्न करून संधींमागे धावतात त्यांच्याकडे अधिक चांगल्या गोष्टी येतात.

जर तुम्ही रोजच्या जीवनात कोणती जोखीम घ्यायला तयार नसाल तर, तुम्हाला सामान्य आयुष्य जगावे लागणार आहे.

एक सर्जनशील जीवन जगायचे असेल तर, तुम्हाला तुमच्या मनातून चुकण्याची भीती काढून टाकावी लागेल.

जर तुम्हाला महत्ता मिळवायची असेल तर, परवानगी घेणे सोडून द्या.

जीवनात संघर्ष पेलण्याची तकातच आपल्या क्षमता निर्धारित करतात.

कोणत्याही व्यक्तीने आपल्या अधिकारांपेक्षा जास्त आपल्या हितासाठी लढावे.

नेहमी मिळत असलेल्या असफलतेमुळे निराश होऊन जाऊ नका, कारण कधी कधी गुच्छातली शेवटची चावी पण कुलूप उघडू शकते. नेहमी सकारात्मक राहा.

लवकर राग येणे हा दुर्गुण, लवकरच तुम्हाला मूर्ख इद्ध करेल.

आपल्यातून अहंकार मिवून त्याचे ओझे काढून टाका आणि स्वतःला हलके बनवा कारण, तोच उंच उडतो जो हलका असतो.

marathi suvichar for kids

यश आणि अपयश हे आपल्या विचारांवर निर्भर आहे. आपण मान्य केल तर अपयश आणि ठरवलं तर यश निश्चित आहे.

आत्मविश्वासाच्या सहाय्याने तुम्ही आकाशही स्पर्श करू शकता, आणि अत्म्विश्वसाविना तुम्ही एखादी साधी संधीचा सुद्धा उपभोग करू शकत नाही.

जो काळानुसार बदलतो तोच नेहमी प्रगती करतो.

शांततेत पण चांगली कामं होतात, मी पाहिलंय झाडांना सावली देताना.

सर्वात मोठा गुरू मंत्र म्हणजे, इतरांना आपले गुपित कधीच सांगू नका.

असा विजय प्राप्त करा, जसं तुम्हाला जिंकण्याची सवयच आहे आणि हरलात तर असे हरा कि तुम्हाला हरण्याचा आनंद घ्यायचा आहे.

विजयी व्यक्तीला कधीच सत्य आणि असत्याचे प्रश्न नाही विचारले जात.

एक सर्जनशील व्यक्ती काहीतरी कमावण्याच्या इच्छेने प्रेरित होतो न कि, कोणाला हरवण्याच्या.

जर तुम्हाला महत्ता मिळवायची असेल तर, परवानगी घेणे सोडून द्या.

 

जीवनात संघर्ष पेलण्याची तकातच आपल्या क्षमता निर्धारित करतात.

marathi suvichar for kids
marathi suvichar for kids

marathi suvichar for kids

कोणत्याही व्यक्तीने आपल्या अधिकारांपेक्षा जास्त आपल्या हितासाठी लढावे.

नेहमी मिळत असलेल्या असफलतेमुळे निराश होऊन जाऊ नका, कारण कधी कधी गुच्छातली शेवटची चावी पण कुलूप उघडू शकते. नेहमी सकारात्मक राहा.

लवकर राग येणे हा दुर्गुण, लवकरच तुम्हाला मूर्ख इद्ध करेल.

आपल्यातून अहंकार मिवून त्याचे ओझे काढून टाका आणि स्वतःला हलके बनवा कारण, तोच उंच उडतो जो हलका असतो.

यश आणि अपयश हे आपल्या विचारांवर निर्भर आहे. आपण मान्य केल तर अपयश आणि ठरवलं तर यश निश्चित आहे.

आत्मविश्वासाच्या सहाय्याने तुम्ही आकाशही स्पर्श करू शकता, आणि अत्म्विश्वसाविना तुम्ही एखादी साधी संधीचा सुद्धा उपभोग करू शकत नाही.

जो काळानुसार बदलतो तोच नेहमी प्रगती करतो.

शांततेत पण चांगली कामं होतात, मी पाहिलंय झाडांना सावली देताना.

सर्वात मोठा गुरू मंत्र म्हणजे, इतरांना आपले गुपित कधीच सांगू नका.

असा विजय प्राप्त करा, जसं तुम्हाला जिंकण्याची सवयच आहे आणि हरलात तर असे हरा कि तुम्हाला हरण्याचा आनंद घ्यायचा आहे.

विजयी व्यक्तीला कधीच सत्य आणि असत्याचे प्रश्न नाही विचारले जात.

एक सर्जनशील व्यक्ती काहीतरी कमावण्याच्या इच्छेने प्रेरित होतो न कि, कोणाला हरवण्याच्या.

फुटबॉल सारखेच आयुष्यात पण तुम्ही तोपर्यंत पुढे नाही जाऊ शकत जोपर्यंत तुमच्याकडे लक्ष्य नाही आहे.

ध्येयाबद्दल विशेष गोष्ट म्हणजे, ते असणे महत्वाचे आहे.

marathi suvichar for kids
marathi suvichar for kids
marathi suvichar for kids

आयुष्याची विडंबना यात नाहीये कि तुम्ही लक्ष्य पर्यंत पोहचू शकले नाही परंतु यात आहे कि कुठे पोहोचण्यासाठी तुमच्याकडे काही लक्ष्यच नाही आहे.

“लक्ष्य” एक स्वप्न आहे ज्याला नेहमी एक अंतिम मुदत असते.

 

 

जोपर्यंत कोणी एखाद्या मोठ्या ध्येयाला प्राप्त नाही करत, तोपर्यंत ते मोठे ध्येय नेहमी असंभव वाटत असते.

एखाद्या कामात सफल होण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या लक्ष्य प्रती एकचित्त निष्ठावान व्हायला लागेल.

नजर धनुष्य बाणावर नाही तर, निशाण्यावर असली पाहिजे.

यशस्वी योद्धा हा एक सरासरी माणसासारखा आहे, ज्याच्याकडे एखाद्या लेसर लाईट सारखी लक्ष केंद्रित करणारी शक्ती आहे.

एका चांगल्या आयुष्यात, तुम्ही काहीच गृहीत धरत नाही, जास्तीचे कर्म करत आहात, गरजा कमी आहेत, नेहमी आनंदी राहतात, मोठी स्वप्न पाहतात आणि तुम्हाला जाणीव होते कि तुम्ही किती भाग्यशाली आहात.

उठा, नवीन सुरवात करा आणि येणाऱ्या प्रत्येक नवीन दिवसात येणाऱ्या तेजस्वी संधींचा उपयोग करा.

एक दिवस असा उगवेल कि, तुम्हाला आयुष्यात जे काही करायचं होत ते करण्यासाठी तुमच्याकडे वेळ उरणार नाही. म्हणून, जे करायचंय ते आताच करा.

जर तुम्हाला एक आनंदी जीवन जगायचं आहे, तर ते एखाद्या आवडत्या वस्तू किंवा व्यक्तीशी बांधून ठेवण्य ऐवजी एखाद्या ध्येयाशी बांधील ठेवा.

जरी तुमचे निर्णय कधी कधी चुकणार असतील तरीही निर्णायक व्हायला शिका.

स्वतःला सतत सुधारण्यात गुंतवून ठेवा.

नेहमी कृतज्ञ हृदय ठेवा.

suvichar marathi

तुम्ही ओळखत असलेल्या सर्व व्यक्तींपैकी सर्वोत्तम उत्साही आणि सकारात्मक बना.

असे काम करा ज्यात तुम्हाला आनंद मिळतो, आणि तेच काम तुमच्या अमुल्य वेळेसाठी आणि प्रतिभेसाठी योग्य आहे.

आता तुम्हाला किती त्रास होतोय याला काही हरकत नाही. पण जेव्हा तुम्ही कालांतराने मागे वळून पाहाल तेव्हा तुम्हाला जाणवेल कि त्याच त्रासामुळे तुमचे आयुष्य आता सुकर झाले आहे.

आयुष्य हे एक सायकल सारखे आहे, संतुलन बनवून ठेवण्यासाठी सायकल चालवत राहावी लागते.

आयुष्यात कधीच कोणाकडून अपेक्षा ठेवू नका. अपेक्षा भंग होतात तेव्हा त्रास होतो आणि जेव्हा काही गोष्टी अनपेक्षित होतात तेव्हा आनंद होतो.

तुम्हाला हे आयुष्य मिळालंय कारण, तुम्ही हे आयुष्य जगण्यासाठी पुरेसे समर्थ आहात.

भूतकाळ हा भूतकाळच राहिला पाहिजे, नाहीतर तो भविष्य नष्ट करेल. उद्या आयुष्य काय संधी देईल त्यासाठी जागा, न कि काय होऊन गेलंय आपल्या आयुष्यात.

जर तुम्ही साकारात्न्क विचार केला तर आवाजचे संगीत होते, आपल्या हालचाली नृत्यात बदलतात, मंदहास्य मथ्य हास्यात रुपांतरीत होते, मन ध्यानात गुंतून जाते आणि जीवन एक उत्सव बनते.

जीवनात कोणताही आणि कितीही कठीण काळ आला तर, पूर्ण विश्वासाने आणि प्रामाणिकपणे त्यात उभे राहा.

प्रत्येक सिद्धी, एक प्रयत्नाच्या निर्णयाने सुरु होते.

आपण जेव्हा, खरोखर काय महत्त्वाचे आहे यावर लक्ष केंद्रित करतो तेव्हा कळते कि जीवन किती तेजस्वी आहे.

मी माझे प्रभुत्व/नैपुण्य मिळविण्यासाठी किती कठोर मेहनत घेत्लिए हे जर लोकांना कळले तर ते बरं दिसणार नाही.

मराठी सुविचार शिक्षण
मराठी सुविचार शिक्षण
मराठी सुविचार शिक्षण

Suvichar in Marathi

यशस्वी होण्याकरता विशिष्ट मार्ग म्हणजे, नेहमी अजून एक वेळा जास्त प्रयत्न करणे.

व्यवसायाबरोबर सामान्य जीवनाची आशा करण्यात गोंधळून जाऊ नका.

जर तुम्ही एखादे काम करताय आणि त्याचा तुम्हाला मोबदला नको असेल तर तुम्ही नक्कीच यशाच्या रस्त्यावर अग्रेसर होत आहात.

मी नेहमी तेच करतो जे मला करता येत नाही, जेणेकरून ते करायला मला जमेल!

तुम्ही काय साध्य केल हे नाहीतर तुम्ही कशावर मात केली आहे ह तुमची कारकीर्द/व्यवसाय निश्चित करते.

नेतृत्व करताना सर्वांत महत्वाचे म्हणजे, हे कधीच समजू नये कि आपण नेतृत्व करत आहोत तर पूर्ण संघात फक्त आपणच महत्वाची व्यक्ती नसून, फक्त आपणच बुद्धिमान नाही आहोत.

तुमची कौशल्ये लपवून नका ठेवू, जगाला दाखवा, त्यांचा वापर व्हावा म्हणूनच त्या आपल्या जवळ आहेत. नाहीतर, सावलीत, सूर्याच्या सावलीवरुन वेळ दाखविणारे घडयाळाचे काय काम.

आपण सर्वांनी जर त्याच गोष्टी केल्या ज्यात आपण सक्षम आहोत, तर अक्षरशः आपण स्वतः आश्चर्यचकित होऊ आपल्या विलक्षण कामाने.

सुविचार मराठी सुविचार

भविष्य उज्वल त्यांचे आहे ज्यांना त्यांच्या स्वप्नांच्या सौंदर्यावर पूर्ण विश्वास आहे.

“आपण काय बनू शकलो असतो”, ते बनण्यासाठी कधीच उशीर झालेला नसतो.

अळीला जेव्हा वाटते की आता आयुष्य संपलंय, तेव्हा तिचे रुपांतर एका सुंदर फुलपाखरू मध्द्ये होते.

स्वतः ठाम राहा, कोणाचेही अनुकरण करू नका.

तुमच्या स्वप्नांच्या दिशेने आत्मविश्वासाने पुढे जा आणि तुम्ही ज्या आयुष्याची कल्पना केली आहे तेच आयुष्य जागा.

जोपर्यंत तुमच्यात काहीतरी करण्याची आवड आहे, विश्वास आहे आणि कठोर परिश्रम करण्याची तयारी आहे तोपर्यंत तुम्ही या जगात कोणतेही काम करू शकता आणि इच्छुक सर्व गोष्टी प्राप्त करू शकता.

तुम्ही अद्वितीय आहात. तुमची स्वतःची एक ओळख/जादू आहे, आणि ती फक्त तुमचीच आहे.

ज्या लोकांनी तुम्हाला निराश केले त्यासाठी त्यांना दोष दे नका, स्वतःला दोष द्या कारण तुम्ही त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा ठेवल्या.

तुम्ही अद्वितीय आहात. तुमची स्वतःची एक ओळख/जादू आहे, आणि ती फक्त तुमचीच आहे

जोपर्यंत तुमच्यात काहीतरी करण्याची आवड आहे, विश्वास आहे आणि कठोर परिश्रम करण्याची तयारी आहे तोपर्यंत तुम्ही या जगात कोणतेही काम करू शकता आणि इच्छुक सर्व गोष्टी प्राप्त करू शकता.

तुमच्या स्वप्नांच्या दिशेने आत्मविश्वासाने पुढे जा आणि तुम्ही ज्या आयुष्याची कल्पना केली आहे तेच आयुष्य जागा.

स्वतः ठाम राहा, कोणाचेही अनुकरण करू नका.

अळीला जेव्हा वाटते की आता आयुष्य संपलंय, तेव्हा तिचे रुपांतर एका सुंदर फुलपाखरू मध्द्ये होते.

“आपण काय बनू शकलो असतो”, ते बनण्यासाठी कधीच उशीर झालेला नसतो.

भविष्य उज्वल त्यांचे आहे ज्यांना त्यांच्या स्वप्नांच्या सौंदर्यावर पूर्ण विश्वास आहे.

Anmol suvichar marathi

आपण सर्वांनी जर त्याच गोष्टी केल्या ज्यात आपण सक्षम आहोत, तर अक्षरशः आपण स्वतः आश्चर्यचकित होऊ आपल्या विलक्षण कामाने.

तुमची कौशल्ये लपवून नका ठेवू, जगाला दाखवा, त्यांचा वापर व्हावा म्हणूनच त्या आपल्या जवळ आहेत. नाहीतर, सावलीत, सूर्याच्या सावलीवरुन वेळ दाखविणारे घडयाळाचे काय काम.

नेतृत्व करताना सर्वांत महत्वाचे म्हणजे, हे कधीच समजू नये कि आपण नेतृत्व करत आहोत तर पूर्ण संघात फक्त आपणच महत्वाची व्यक्ती नसून, फक्त आपणच बुद्धिमान नाही आहोत.

तुम्ही काय साध्य केल हे नाहीतर तुम्ही कशावर मात केली आहे ह तुमची कारकीर्द/व्यवसाय निश्चित करते.

मी नेहमी तेच करतो जे मला करता येत नाही, जेणेकरून ते करायला मला जमेल!

जर तुम्ही एखादे काम करताय आणि त्याचा तुम्हाला मोबदला नको असेल तर तुम्ही नक्कीच यशाच्या रस्त्यावर अग्रेसर होत आहात.

व्यवसायाबरोबर सामान्य जीवनाची आशा करण्यात गोंधळून जाऊ नका.

यशस्वी होण्याकरता विशिष्ट मार्ग म्हणजे, नेहमी अजून एक वेळा जास्त प्रयत्न करणे.

मी माझे प्रभुत्व/नैपुण्य मिळविण्यासाठी किती कठोर मेहनत घेत्लिए हे जर लोकांना कळले तर ते बरं दिसणार नाही.

Navin marathi suvichar

आपण जेव्हा, खरोखर काय महत्त्वाचे आहे यावर लक्ष केंद्रित करतो तेव्हा कळते कि जीवन किती तेजस्वी आहे.

प्रत्येक सिद्धी, एक प्रयत्नाच्या निर्णयाने सुरु होते.

जीवनात कोणताही आणि कितीही कठीण काळ आला तर, पूर्ण विश्वासाने आणि प्रामाणिकपणे त्यात उभे राहा.

जर तुम्ही साकारात्न्क विचार केला तर आवाजचे संगीत होते, आपल्या हालचाली नृत्यात बदलतात, मंदहास्य मथ्य हास्यात रुपांतरीत होते, मन ध्यानात गुंतून जाते आणि जीवन एक उत्सव बनते.

भूतकाळ हा भूतकाळच राहिला पाहिजे, नाहीतर तो भविष्य नष्ट करेल. उद्या आयुष्य काय संधी देईल त्यासाठी जागा, न कि काय होऊन गेलंय आपल्या आयुष्यात.

तुम्हाला हे आयुष्य मिळालंय कारण, तुम्ही हे आयुष्य जगण्यासाठी पुरेसे समर्थ आहात.

आयुष्यात कधीच कोणाकडून अपेक्षा ठेवू नका. अपेक्षा भंग होतात तेव्हा त्रास होतो आणि जेव्हा काही गोष्टी अनपेक्षित होतात तेव्हा आनंद होतो.

आयुष्य हे एक सायकल सारखे आहे, संतुलन बनवून ठेवण्यासाठी सायकल चालवत राहावी लागते.

आता तुम्हाला किती त्रास होतोय याला काही हरकत नाही. पण जेव्हा तुम्ही कालांतराने मागे वळून पाहाल तेव्हा तुम्हाला जाणवेल कि त्याच त्रासामुळे तुमचे आयुष्य आता सुकर झाले आहे.

free marathi suvichar

असे काम करा ज्यात तुम्हाला आनंद मिळतो, आणि तेच काम तुमच्या अमुल्य वेळेसाठी आणि प्रतिभेसाठी योग्य आहे.

तुम्ही ओळखत असलेल्या सर्व व्यक्तींपैकी सर्वोत्तम उत्साही आणि सकारात्मक बना.

नेहमी कृतज्ञ हृदय ठेवा.

स्वतःला सतत सुधारण्यात गुंतवून ठेवा.

जरी तुमचे निर्णय कधी कधी चुकणार असतील तरीही निर्णायक व्हायला शिका.

जर तुम्हाला एक आनंदी जीवन जगायचं आहे, तर ते एखाद्या आवडत्या वस्तू किंवा व्यक्तीशी बांधून ठेवण्य ऐवजी एखाद्या ध्येयाशी बांधील ठेवा.

एक दिवस असा उगवेल कि, तुम्हाला आयुष्यात जे काही करायचं होत ते करण्यासाठी तुमच्याकडे वेळ उरणार नाही. म्हणून, जे करायचंय ते आताच करा.

Marathi suvichar va arth

उठा, नवीन सुरवात करा आणि येणाऱ्या प्रत्येक नवीन दिवसात येणाऱ्या तेजस्वी संधींचा उपयोग करा.

एका चांगल्या आयुष्यात, तुम्ही काहीच गृहीत धरत नाही, जास्तीचे कर्म करत आहात, गरजा कमी आहेत, नेहमी आनंदी राहतात, मोठी स्वप्न पाहतात आणि तुम्हाला जाणीव होते कि तुम्ही किती भाग्यशाली आहात.

यशस्वी योद्धा हा एक सरासरी माणसासारखा आहे, ज्याच्याकडे एखाद्या लेसर लाईट सारखी लक्ष केंद्रित करणारी शक्ती आहे.

नजर धनुष्य बाणावर नाही तर, निशाण्यावर असली पाहिजे.

एखाद्या कामात सफल होण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या लक्ष्य प्रती एकचित्त निष्ठावान व्हायला लागेल.

जोपर्यंत कोणी एखाद्या मोठ्या ध्येयाला प्राप्त नाही करत, तोपर्यंत ते मोठे ध्येय नेहमी असंभव वाटत असते.

“लक्ष्य” एक स्वप्न आहे ज्याला नेहमी एक अंतिम मुदत असते.

आयुष्याची विडंबना यात नाहीये कि तुम्ही लक्ष्य पर्यंत पोहचू शकले नाही परंतु यात आहे कि कुठे पोहोचण्यासाठी तुमच्याकडे काही लक्ष्यच नाही आहे.

ध्येयाबद्दल विशेष गोष्ट म्हणजे, ते असणे महत्वाचे आहे.

फुटबॉल सारखेच आयुष्यात पण तुम्ही तोपर्यंत पुढे नाही जाऊ शकत जोपर्यंत तुमच्याकडे लक्ष्य नाही आहे.

Navin Marathi Suvichar

एक सर्जनशील व्यक्ती काहीतरी कमावण्याच्या इच्छेने प्रेरित होतो न कि, कोणाला हरवण्याच्या.

विजयी व्यक्तीला कधीच सत्य आणि असत्याचे प्रश्न नाही विचारले जात.

असा विजय प्राप्त करा, जसं तुम्हाला जिंकण्याची सवयच आहे आणि हरलात तर असे हरा कि तुम्हाला हरण्याचा आनंद घ्यायचा आहे.

सर्वात मोठा गुरू मंत्र म्हणजे, इतरांना आपले गुपित कधीच सांगू नका.

शांततेत पण चांगली कामं होतात, मी पाहिलंय झाडांना सावली देताना.

जो काळानुसार बदलतो तोच नेहमी प्रगती करतो.

आत्मविश्वासाच्या सहाय्याने तुम्ही आकाशही स्पर्श करू शकता, आणि अत्म्विश्वसाविना तुम्ही एखादी साधी संधीचा सुद्धा उपभोग करू शकत नाही.

यश आणि अपयश हे आपल्या विचारांवर निर्भर आहे. आपण मान्य केल तर अपयश आणि ठरवलं तर यश निश्चित आहे.

marathi thoughts on success

आपल्यातून अहंकार मिवून त्याचे ओझे काढून टाका आणि स्वतःला हलके बनवा कारण, तोच उंच उडतो जो हलका असतो.

लवकर राग येणे हा दुर्गुण, लवकरच तुम्हाला मूर्ख इद्ध करेल.

नेहमी मिळत असलेल्या असफलतेमुळे निराश होऊन जाऊ नका, कारण कधी कधी गुच्छातली शेव

टची चावी पण कुलूप उघडू शकते. नेहमी सकारात्मक राहा.

कोणत्याही व्यक्तीने आपल्या अधिकारांपेक्षा जास्त आपल्या हितासाठी लढावे.

जीवनात संघर्ष पेलण्याची तकातच आपल्या क्षमता निर्धारित करतात.

जर तुम्हाला महत्ता मिळवायची असेल तर, परवानगी घेणे सोडून द्या.

एक सर्जनशील जीवन जगायचे असेल तर, तुम्हाला तुमच्या मनातून चुकण्याची भीती काढून टाकावी लागेल.

marathi suvichar on education

जर तुम्ही रोजच्या जीवनात कोणती जोखीम घ्यायला तयार नसाल तर, तुम्हाला सामान्य आयुष्य जगावे लागणार आहे.

प्रतीक्षा करणाऱ्या लोकांकडे नेहमीच चांगल्या गोष्टी येतात, पण जे लोकं प्रयत्न करून संधींमागे धावतात त्यांच्याकडे अधिक चांगल्या गोष्टी येतात.

यशस्वी उद्योजक हे नेहमी सकारात्मक उर्जा घेत माही तर देत असतात.

आपण एक यशस्वी व्यक्ती पाहतो तेव्हा फक्त त्याचे सामाजिक गौरवत्व बघतो, पण त्याचे त्याग नाही बघत.

“संधी” अपोआप नाही घडत, त्या घडवाव्या लागतात.

यश एक व्यक्ती बनण्याचा प्रयत्न करू नका, पण त्या ऐवजी एक अमूल्य व्यक्ती होण्यासाठी प्रयत्न करा.

मी अपयशी नाही आहे, मी फक्त असे मार्ग शोधून काढलेत जे उपयुक्त नाही आहेत.

तुम्हाला तुमचा आवाज वाढवण्याची गरज नाहीये, फक्त युक्तिवाद सुधारण्याची गरज आहे.

अनेक वेळा चांगले क्षण/ आशीर्वाद हे कठोर प्रसंगांच्या वेशभूषेत येतात.

marathi suvichar on shabd

जीवनाचा अर्थ आपली भेट शोधण्यात आहे आणि जीवनाचा उद्देश ती भेट त्याग करण्यात आहे.

वेडेपणा आणि अलौकिक बुद्धिमत्ता या मधले अंतर फक्त यशाने मोजले जाते.

आपण चुकीच्या गोष्टी मागे धावायचे सोडतो तेव्हा, आपण योग्य गोष्टींना आपल्याला पकडाची संधी देतो.

मी हे मानते कि, फक्त एकच धैर्य सर्वात श्रेष्ठ आहे, ते म्हणजे आपल्या स्वप्नांचे अनुसरण करण्याचे धैर्य.

आजपर्यंत कोणत्याच आळशी कलाकाराने एखादा उत्कृष्ट नमुना तयार केलेला नहीये.

दररोज एक अशी गोष्ट करा ज्याची तुम्हाला भीती वाटते.

जीवनाचा खरा अर्थ स्वतःला शोधण्यात नाही तर स्वतःला घडवण्यात आहे.

ज्ञान म्हणजे तुम्ही काय करू शकता याचे भान असणे आणि शहाणपण म्हणजे कधी काय करू नये याचे भान असणे.

आपण काहीही करू शकतो पण, सर्वकाही नाही करू शकत.

“विचार” हे आपले सर्वात महत्वाचे भांडवल असले पाहिजे, मग जीवनात आपण किती चढ – उताराला सामोरे जातोय याचाशी काही संबंध नसतो.

मला असे वाटते कि मी जेवढे अधिक परिश्रम करेल, मी तेवढाच नशीबवान होईल.

तुम्ही त्या संधी मध्ये काय बघताय हे महत्वाचे नाही तर, तुम्हाला त्यात काय दिसतंय हे अधिक महत्वाचे आहे.

स्वभाव मराठी सुविचार

नेतृत्व करणाऱ्याचे काम अधिक नेते घडवण्याचे आहे, न कि अधिक अनुयायी निर्मित करण्याचे.

जेव्हा तुम्ही त्या पर्यावरणाचे कैदी बनण्यास नकार देतात, ज्यात तुम्ही सर्वप्रथम स्वतःला शोधून काढले आहे, तेव्हा तुम्ही यशाच्या दिशेने पहिले पाऊल घेतलेले असते.

आपल्याला जर यथार्थपणे काहीतरी करायचे असेल तर, प्रतीक्षा करू नका, स्वत: ला अधीर बनवा.

जिंकण्याच्या उत्साह हा हरण्याच्या भीतीपेक्षा नेहमी मोठा असला पाहिजे.

आपण महान गोष्टी करू शकत नाही तर, महान मार्गामध्ये लहान गोष्टी करा.

यश ही नशिबाने मिळणारी गोष्ट नव्हे. उच्चीत ध्येयाच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे होणारी वाटचाल म्हणेज यश. यश आणि सुख जोडीने येतात. आपल्याला जे हवयं ते मिळणं म्हणजे यश आणि जे मिळालं आहे त्यात गोड वाटणं म्हणजे सुख.

आपल्याला वारंवार अपयश मिळत असेल तर याबाबत दुखः करीत बसू नका,कारण काळ अनंत आहे. वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊले टाका. सतत कर्तव्य करीत राहा,आज न उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल.

गरजेपेक्षा जास्त गोष्टींची हाव असणाऱ्यांना कधीच कोणत्याही गोष्टीचा आनंद मनमुरादपणे लुटता येत नाही.

Best marathi suvichar

रस्ता सुंदर आसेल तर नक्की विचारा तो कोठे जातो, पण ध्येय सुंदर असेल तर मात्र रस्ता कसा आहे हे बघू नका त्या रयस्त्यावर चालत रहा.

डोक शांत असेल तर निर्नय चुकत नाहीत अन भाषा गोड असेल तर मानस तुटत नाहीत.

“आदर” अशा लोकांचा करा जे तुमच्या साठी त्यांच्या महत्वाच्या कामातून वेळ काढतात. आणि “प्रेम” अशा लोकांवर करा ज्यांना तुमच्या शिवाय काहीही महत्वाचे वाटत नाही.

हारणारे नेहमीच हारत नाहीत……जिंकणारे नेहमीच जिंकत नाहीत……हारणारेही कधीकधी असे उडतात, की पुन्हा जमिनीवर उतरत नाहीत.

आयुष्यातील काही गोष्टी कब्बडी च्या खेळाप्रमाणे असतात. तुम्ही यशाच्या रेषेला हात लावताच लोक तुमचे पाय पकडायला सुरुवात करतात.

जेंव्हा सगळंच संपून गेलंय असं आपल्याला वाटतं,तीच खरी वेळ असते नवीन काहीतरी सुरु होण्याची..!

आयुष्य हे असंच जगायचं असतं. आपल्याजवळ जे नाही, त्यावर रडत बस्ल्यापेक्षा जे आहे, त्याचा सुयोग्य वापर करा. जग अपोआप सुंदर बनतं.

एखादी चांगली गोष्ट मुळीच न करण्यापेक्षा ती कमी प्रमाणात करणे किंवा सावाकाशीने करणे श्रेयस्कर.

यश कुणी दिल्याने मिळत नाही. ते कमवावे लागते. कार्यक्षेत्रात, मैदानात, रक्त वाहून, घाम गळून आणि वेळ पडल्यास अश्रू वाहुनही कमवावे लागते.

suvichar falak in marathi

सुखी जीवनाची गुरुकिल्ली म्हणजे : पाप होईल इतके कमाउ नये ,आजारी पडू इतके खाऊ नये, कर्ज होईल इतके खर्चू नये, आणि भांडण होईल इतके बोलू नये.

अनेकवेळा लोकं हे कधीच समजून घेत नाही कि जीवनाचे मुख्य ध्येय आनंदी राहण्यातच आहे.

आनंदापेक्षाही मोठा असा एक आनंद आहे, तो त्यालाच मिळतो; जो स्वत:ला विसरून इतरांना आनंदित करतो.

व्यक्तीने हे पाहिलं पाहिजे कि आपल्या समोर काय आहे, न कि आपल्यानुसार काय असले पाहिजे.


MarathiStyle.com या वेबसाईट वर भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद , आपल्याला मराठी सुविचार ~ Marathi Suvichar | सुंदर विचार | Sundar Vichar | Quotes हि पोस्ट कशी वाटली याबद्दल अभिप्राय कळवा, धन्यवाद 🙏🏻


हे सुद्धा अवश्य वाचा 👇🏻

Leave a Comment